Fundacja "Równać Szanse"

Ćwiczę tu dzień po dniu
Termin realizacji: od 15 maja 2013 roku do 15 listopada 2013 roku
Jednostka dofinansowująca – PFRON
Kwota dofinansowania – 7 000 zł


Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Główny cel zadania: usprawnienie dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z terenu Powiatu Wadowickiego w okresie od 15 maja 2013 do 15 listopada 2013 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji. Kadra projektowa: rehabilitanci Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie kadry specjalistów prowadzących wsparcie dla beneficjentów.

Raport z realizacji projektu „Ćwiczę tu dzień po dniu”

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i korektą harmonogramu.

Zrealizowano cel główny – usprawniono 19 dzieci niepełnosprawnych nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z terenu Powiatu Wadowickiego w okresie od 15 maja 2013 do 15 listopada 2013 dzięki organizacji specjalistycznych działań z zakresu rehabilitacji. Osiągnięto również cele szczegółowe: wsparto i uzupełniono działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Powiatu Wadowickiego oraz udzielono nieodpłatnego wsparcia rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne.

Podsumowanie projektu:

• w projekcie wzięło udział w projekcie 19 dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowice nieobjętych obowiązkiem szkolnym, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
• zrealizowano wsparcie dla beneficjentów w postaci: 220 godzin zajęć rehabilitacyjnych
• zaangażowano na potrzeby realizacji zadania: 2 rehabilitantów i 1 koordynatora
• uzupełniono działania systemu wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Powiatu Wadowickiego
• wzmocniono i usprawniono motorykę dużą i małą u beneficjentów zadania, pobudzano beneficjentów do podjęcia aktywności fizycznej i przezwyciężania negatywnych reakcji na ruch stymulowano rozwój fizyczny beneficjentów, uwrażliwiono beneficjentów na ruch i bodźce dotykowe, wzmocniła się wiara beneficjentów we własne możliwości

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |